Přeskočit na obsah

Nabízené služby

Nabízené služby

MY Vám zajistíme kompletní servis služeb a VY se věnujte naplno své práci, která Vás baví. Outsourcujte služby u nás a ušetřete!

Vedení účetnictví

Kompletní vedení Vašeho účetnictví, které je prováděno v souladu se zákonem o účetnictví, účetních standardů a dalších návazných předpisů.

 • Zpracování předaných účetních dokladů dle platných norem a zákonů
 • Zpracování přiznání k DPH – jak pro čtvrtletní, tak měsíční plátce
 • Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • Zpracování účetních závěrek, inventarizace jednotlivých účtů, sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvaha
 • Zpracování silniční daně
 • Zastupování na úřadech včetně prováděných kontrol
 • Zasílání nebo tisk měsíčních příkazů k úhradě
 • Účetní reporty
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Zpracování podkladů pro banky
 • Kontrola již zpracovaných dokladů
 • Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně výpočtu odpisů
 • Účetní a daňové poradenství a konzultace

Vedení daňové evidence

Stejně jako u vedení účetnictví poskytujeme naše služby klientům i při vedení jejich daňové evidence.

 • Zpracování předaných účetních dokladů dle platných zákonů
 • Vedení všech zákonem daných knih a evidencí
 • Zpracování přiznání k DPH – jak pro čtvrtletní, tak měsíční plátce
 • Zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • Zpracování přehledů pro SP a ZP
 • Stav neuhrazených závazků a pohledávek
 • Zpracování silniční daně
 • Zastupování na úřadech včetně prováděných kontrol
 • Zasílání nebo tisk měsíčních příkazů k úhradě
 • Účetní a daňové poradenství a konzultace

Mzdy a personalistika

 • Zpracování mzdové agendy
 • Vedení mzdového účetnictví
 • Zpracování měsíčních přehledů pro správu sociálního pojištění a zdravotní pojišťovnu
 • Vyhotovení výplatních pásek
 • Zaslání příkazu k úhradě se všemi zákonnými platbami
 • Přihlášky, odhlášky zaměstnanců
 • Zpracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance nebo vydání Potvrzení o příjmu
 • Zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • Zpracování ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti, srážková daň
 • Mzdové listy
 • Zastupování při kontrolách na ČSSZ a na zdravotních pojišťovnách, příprava dokladů
 • Vyhotovení pracovních smluv, dohod o provedení práce či pracovní činnosti
 • Vyhotovení výpovědi z pracovního poměru, dohod o ukončení pracovního poměru

Administrativní služby

 • Skenování a kopírování dokladů
 • Kontrola, třídění, zpracování dokladů
 • Archivace důležitých dokumentů
 • Pomoc při přípravě potřebných dokladů a dokumentace
 • Zpracování obchodní korespondence
 • Správa datové schránky
 • Doručování dokumentů (osobně, poštou, sken)
 • Vystavování faktur
 • Příprava platebních příkazů a pravidelné výkazy k platbám
 • Zpracování statistik a výkazů, jak pro Český statistický úřad, tak pro Vaše potřeby
 • Vymáhání pohledávek – správa pohledávek, zasílání měsíčního reportu pohledávek, písemné upomenutí, obvolávání dlužníků, předání k právnímu zástupci
 • Tisk, šanony a kancelářské potřeby

Poskytnutí sídla společnosti, virtuální kancelář

 • Jste začínající společnost a nemáte dostatečné finanční prostředky na zařízení vlastních kancelářských prostor a měsíční pronájem je pro Vás příliš drahý?
 • Nechcete mít sídlo u sebe doma a ztratit tak soukromí?
 • Bydlíte v nájmu a majitel Vám nechce takovou změnu povolit?
 • Chcete vystupovat pod prestižní pražskou adresou?
 • Nechcete podstupovat časté kontroly ze strany Finančního úřadu?

Jsme tu právě pro Vás

Právnickým i fyzickým osobám poskytujeme sídlo společnosti, které si nechají zapsat do obchodního/živnostenského rejstříku.
Pro fyzické osoby podnikatele pak tzv. místo podnikání, které je zapsáno v živnostenském rejstříku.
Virtuální kancelář od společnosti Ripex Consulting Vám ulehčí Vaše podnikání.

Nabízíme Vám více, než jen adresu zapsanou v rejstříku

 • zřízení sídla společnosti
 • zřízení poštovní adresy
 • příjem a úschova pošty a zásilek
 • skenování došlé pošty
 • zasílání upozornění o došlé poště e-mailem
 • přeposílání došlé pošty
 • faxovou i telefonní linku s možností nasměrování

Přehled virtuálních sídel:

 • Praha 5 (Radlická)
 • Kolín (Plynárenská 671)

Výhody virtuální kanceláře:

 • Finanční úspora – neplatíte za pronájem kanceláří, mzdy, vytápění, vodu, elektrickou energii apod.
 • Poskytneme Vám zasedací místnost pro Vaše důležitá jednání s přístupem na internet, včetně potřebného servisu.
 • Umístění sídla Vaší společnosti je otázkou prestiže. Pokud se Vaše sídlo nachází v prestižní lokalitě, zájem zákazníků tak může vzrůst.
 • Kompletní administrativní servis.
 • Pravidelné přeposílání pošty či zasílání naskenované e-mailem.

Pronájem prostor

Pokud nemáte dostatečné prostory, kde pořádat důležitá jednání s Vašimi obchodními partnery, porady se zaměstnanci, školení, nebo se Vám nevyplatí platit měsíční nájem za užívání kancelářských prostor, nabízíme k pronájmu naše modernizované prostory na adrese Plynárenská 671, Kolín, které Vám po vzájemné domluvě rádi ukážeme.

 • Ušetříte náklady za pronájem – za kancelář či zasedací místnost platíte pouze tehdy, když jí skutečně potřebujete.
 • Získáte profesionální servis bez nutnosti zaměstnávat vlastní zaměstnance.
 • K pořádání Vašich důležitých jednání jsme schopni zajistit také odpovídající občerstvení dle domluvy.
 • Odpadne Vám starost se zajištěním provozu Vaší kanceláře a s tím spojené náklady za IT, úklid, pojištění.

Pořádání odborných seminářů, školení

Organizujeme odborná školení a semináře v oblasti účetnictví, daní a mezd vždy s ohledem na novely zákonů a prováděcích vyhlášek.
Pro pořádání školení a seminářů máme své vlastní nově zrekonstruované prostory, ale můžeme Vás navštívit i ve Vaší společnosti.
O všech pořádaných kurzech či seminářích budeme informovat na našich webových stránkách.

Překladatelská a lektorská činnost

Zdokonalte sebe či své zaměstnance s naším rodilým mluvčím v anglickém jazyce.

 • Lektorská činnost
 • Překlady do angličtiny
 • Překlady z angličtiny
 • Tlumočení do angličtiny
 • Tlumočení z angličtiny
 • Psaní textů
 • Korektury textů

Wayne John Howard
Pomůže Vám zdokonalit se v anglickém jazyce. Jeho cílem je, abyste z hodin chodili spokojeni a vraceli se s nadšením.

Implementace účetních systémů do Vaší společnosti

Kontaktujte nás