Přeskočit na obsah

Změny u kontrolních hlášení

Dochází ke změně „reakční doby“ na výzvu správce daně ve vztahu ke kontrolnímu hlášení DPH. Tato lhůta činí 17 dnů ode dne „dodání“ výzvy, pokud je doručováno do datové schránky. Pokud není doručováno do datové schránky, činí lhůta 5 pracovních dnů ode dne doručení. Změna původních lhůt na lhůty nové se řídí datem vydání výzvy (do data účinnosti novely zákona se aplikují původní lhůty).

Změna ve výši pokut u kontrolních hlášení:

  • pokuty ve výši 10, 30 a 50 tis. Kč jsou poloviční, pokud plátcem je fyzická osoba nebo s.r.o. s jedním společníkem, který je fyzickou osobou nebo se jedná o plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím
  • rozhodným okamžikem pro posouzení těchto podmínek je první den kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikla povinnost hradit pokutu nebo u nově vzniklých společností den vzniku těchto společností. není podstatné období, jehož se pokuta týká.

Rozhodným okamžikem u pokut je okamžik vydání platebního výměru. Pokud je platební výměr vydán až po nabytí účinnosti zákona, budou aplikovány nové (poloviční) výše pokut.

Povinnost hradit pokutu nevzniká, pokud se jedná o první prodlení v daném kalendářním roce, za které je udělena pokuta 1 000 Kč nebo 10 000 Kč (nebo poloviční). Není podstatné, za jaké období byla pokuta udělena, důležitý je okamžik vzniku pokuty.