Přeskočit na obsah

Stavby pro bydlení

Rodinný dům podle nového stavebního zákona (§ 13)
V tomto zákoně se rozumí rodinným domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy slouží bydlení, a která má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nebo třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň 2 metry

Přechodná ustanovení

  • na poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě RD ve znění před účinností novely spojených s výstavbou sociálního RD ve znění před účinnosti novely
  • stavba nebo prostor mění na sociální RD ve znění před účinností novely
  • které bylo započato přede dnem nabytí účinností novely, se po dobu 2 let ode dne nebytí účinnosti novely uplatní první snížená sazba DPH
  • obdobně pro dodání sociálního RD (po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti novely se posuzuje dle ZDPH ve znění před účinností novely)