Přeskočit na obsah

Silniční daň

Rok 2022

 • záloha splatná k 15.4.2022 nejprve zrušena generálním pardonem
 • zásadní změny zákonem 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 585/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • osobní automobily a autobusy mimo předmět daně
 • nákladní automobily a přívěsy pod 12 tun nulová sazba daně
 • návěsy nejsou předmětem daně – tahače (včetně tahačů přívěsů) zdaněny dle největší povolené hmotnosti soupravy
 • většinou zásadní snížení daňové povinnosti
 • stáří vozidla neovlivňuje výši daňové povinnosti
 • platba jednou ročně do konce ledna následujícího roku
 • poplatníci nebudou registrováni k dani silniční – stávající registrace budou zrušeny ze zákona
 • přiznání se bude podávat jen v případě daňové povinnosti
 • zrušení registrační povinnosti ze zákona

Sazby daně v příloze zákona
Pro zdanitelná vozidla kategorie N s kódem druhu karoserie BA (např. valník, cisterna, nosič kontejnerů) nebo BB (skříňový) podle počtu náprav a největší povolené hmotnosti, přitom nulová sazba daně pro

 • 2 nápravy a největší povolenou hmotnost pod 12 tun
 • 3 nápravy a největší povolenou hmotnost pod 15 tun
 • 4 a více náprav a největší povolenou hmotnost pod 23 tun

Pro zdanitelná vozidla kategorie N s kódem druhu karoserie BC (tahač návěsů) nebo BB (tahač přívěsů) podle počtu náprav a největší povolené hmotnosti jízdní soupravy, přitom nulová sazba daně pro

 • 2 nápravy a největší povolenou hmotností jízdní soupravy pod 16 tun
 • 3 a více náprav a největší povolenou hmotností jízdní soupravy pod 36 tun

Pro zdanitelná vozidla kategorie O (nákladní přívěsy) podle největší povolené hmotnosti, přitom nulová sazba daně pro vozidla s největší povolenou hmotností pod 12 tun

Nedopatřením zůstala v zákoně § 6 se starými sazbami daně – jedná se o obsoletní, nepoužitelné ustanovení