Přeskočit na obsah

Okamžik doručení fikcí

Pokud je 10. den v sobotu nebo v neděli, posouvá se okamžik běhu lhůty (např. stanovené výzvou správce daně) na následující pracovní den (judikát NSS 4 Afs 264/2018)