Přeskočit na obsah

Míra obstarávání důkazů pro daňové řízení

Judikát NSS 3 Afs 223/2020-66

Podnikání je samostatná a soustavná činnost na vlastní účet a odpovědnost se záměrem dosažení zisku (ust. § 420 odst. 1 Občanského zákoníku). Není účelem ničím neohraničené shromažďování listin a kontaktů na potenciální svědky pro účely možného daňového řízení v budoucnu.