Přeskočit na obsah

Zvýšení maximální výše pokut za porušení zákona o omezení plateb v hotovosti

Právnické a podnikající fyzické osobě může být nově uložena pokuta až do výše 5 mil. Kč (dříve bylo 500 tis. Kč). Pokutu v maximální výši 500 tis. Kč může dostat nepodnikající fyzická osoba.