Přeskočit na obsah

Přepracována metodika EET z května 2017

  • nové vymezení příjmů z drobné vedlejší podnikatelské činnosti pro veřejně prospěšné poplatníky (spolky..) trvale vyjmuty z EET (v zákoně není definováno – jen v metodice) – např. ples požárníků. Metodika říká, že to je do 300 tis. Kč nebo 5% celkových příjmů veřejně prospěšného poplatníka (předtím bylo 175 tis. Kč)
  • nezaměňovat s limitem 175 tis. ročně a nepřevyšujících 49% plateb v provozovně pro tzv. tržby z minoritní činnosti, jejichž evidenci FS nekontroluje do doby povinnosti evidovat tržby z hlavní činnosti (opět to není v zákoně, ale jen v metodice)
  • období 14. – 24. 12. 2017 – prodej vánočních ryb
  • zrušení etapy od 1. 3. 2018 a od 1. 6. 2018 – o spuštění bude muset být rozhodnuto na základě novely zákona o EET
  • zrušení povinnosti evidovat tržby provedené kartou, a to od 1. 3. 2018 (platí i pro platební brány)
  • účtenka nemusí obsahovat DIČ (ovšem daňový doklad pro účely DPH ho má samozřejmě nadále obsahovat)