Přeskočit na obsah

Pár čísel na závěr

  • zvýšení min. mzdy na 12 200 Kč (samozřejmě je třeba řešit i zaručenou mzdu)
  • 48-násobek průměrné mzdy (29 979 Kč) = 1 438 993 Kč – hranice pro solidární zvýšení daně a stropu pro důchodové pojištění
  • zahraniční stravné beze změny