Přeskočit na obsah

Novelizace prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Oproti „revolučním změnám“ platným od roku 2016 se tentokrát nejedná o nijak zásadní změny, pouze o změny v terminologii.

Od roku 2018 namísto „dlouhodobý majetek“ se bude používat „stálá aktiva“ namísto „nehmotných výsledků výzkumu a vývoje“ – „nehmotné výsledky vývoje“  – výzkum už není nehmotným majetkem.

Novelizace i ČÚS – Finanční zpravodaj č. 10