Přeskočit na obsah

GDPR – General Data Protection Regulation

 • od 25. 5. 2018
 • zjednodušení podnikání, aby v každé zemi nebyly jiné podmínky pro ochranu dat
 • nahradí zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • doprovodný zákon – v čl. XV změna daňového řádu, v čl. XVI změna zákona o FS ČR
 • dozor nad dodržování zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů – stránky ÚOOÚ
 • správce – ten kdo shromažďuje osobní data – vždy (kromě výjimek) oznamovací povinnost vůči ÚOOÚ (tato povinnost se ruší)
 • zpracovatel – osoba pověřená správcem ke zpracování os. údajů – dle 101 na základě písemné smlouvy
 • vedení záznamů o činnostech zpracování
 • posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů a konzultace s ÚOOÚ – v případech vysokého rizika pro práva a svobody fyzických osob
 • ohlašování případu porušení zabezpečení osobních údajů a oznamování případu porušení zabezpečení ÚOOÚ
 • ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů – může se týkat např. zpracování citlivých údajů (např. údajů o zdravotním stavu)